Genius Twin Wheel F1

( )

مشخصات : نوع رابط : USB - دارای قابلیت شوکی بودن - سازگار با PC و PS2 - سایر مشخصات : قابلیت قرار گرفتن بر روی پا دارای لرزاننده دارای پدال های ترمز و گاز دارای دکمه های استاندارد دسته ی بازی بر روی فرمان

مشخصات : نوع رابط : USB - دارای قابلیت شوکی بودن - سازگار با PC و PS2 - سایر مشخصات : قابلیت قرار گرفتن بر روی پا دارای لرزاننده دارای پدال های ترمز و گاز دارای دکمه های استاندارد دسته ی بازی بر روی فرمان

USB
PC & PS2
قابلیت قرار گرفتن بر روی پا دارای پدال های ترمز و گاز دارای دکمه های استاندارد دسته ی بازی بر روی فرمان

سایر مشخصات محصول

نوع رابط USB
قابلیت شوک yes
سازگار با PC & PS2
سایر مشخصات قابلیت قرار گرفتن بر روی پا دارای پدال های ترمز و گاز دارای دکمه های استاندارد دسته ی بازی بر روی فرمان