Nikon 35mm f/1.8G DX AF-S

( )

 Nikon 35mm f/1.8G DX AF-S

  • فاصله کانونی : 35 میلی متر
  • ماونت لنز نوع : DX
  • بیشینه ی نسبت کانونی : 22 /F
  • کمینه ی نسبت کانونی : 1.8 /F مجهز به فوکوس خودکار
  • سایز فیلتر : 52 میلی متر

 Nikon 35mm f/1.8G DX AF-S

  • فاصله کانونی : 35 میلی متر
  • ماونت لنز نوع : DX
  • بیشینه ی نسبت کانونی : 22 /F
  • کمینه ی نسبت کانونی : 1.8 /F مجهز به فوکوس خودکار
  • سایز فیلتر : 52 میلی متر