درباره ما

مدیریت

پارس دیجیتال در سال 1390 با مدیریت سید مهدی شاهرخی شروع به کار کرد و کار خود را در زمینه های مختلف گسترش داده است . مهمترین مورد برای پارس دیجیتال جلب رضایت کاربران خود بوده است.