Benro C4580T

( )

سه پايه ي بنرو C4580T

مشخصات فیزیکی : 2470 گرم جنس : فیبر کربن
مشخصات فنی : نوع هد : فاقد هد -بیشینه ی تحمل وزن : 25 کیلوگرم -بیشینه ی ارتفاع : 1.97متر -سایر مشخصات : استفاده از 8 لایه فیبر کربن قابلیت شکست این سه پایه را در حد 134 کیلوگرم در مقایسه با سه پایه های کربنی معمول بازار ( 84 کیلوگرم ) قرار می دهد . در این سه پایه از سیستم قفل QLS استفاده شده که تنها با یک چهارم پیچش عمل قفل و باز شدن قسمت ها انجام می شود 

سه پايه ي بنرو C4580T

مشخصات فیزیکی : 2470 گرم جنس : فیبر کربن
مشخصات فنی : نوع هد : فاقد هد -بیشینه ی تحمل وزن : 25 کیلوگرم -بیشینه ی ارتفاع : 1.97متر -سایر مشخصات : استفاده از 8 لایه فیبر کربن قابلیت شکست این سه پایه را در حد 134 کیلوگرم در مقایسه با سه پایه های کربنی معمول بازار ( 84 کیلوگرم ) قرار می دهد . در این سه پایه از سیستم قفل QLS استفاده شده که تنها با یک چهارم پیچش عمل قفل و باز شدن قسمت ها انجام می شود