Canon Battery Grip BG-E5

( )

Canon Battery Grip BG-E5

  • سازگار با دوربین : قابل استفاده در دوربین‌ Canon EOS 450D, 500D, 1000D
  • قابل استفاده در دوربین‌ Canon EOS 450D, 500D, 1000D
  • باتری‌های قابل استفاده : 2 عدد باتری لیتیومی مدل LP-E5 6

Canon Battery Grip BG-E5

  • سازگار با دوربین : قابل استفاده در دوربین‌ Canon EOS 450D, 500D, 1000D
  • قابل استفاده در دوربین‌ Canon EOS 450D, 500D, 1000D
  • باتری‌های قابل استفاده : 2 عدد باتری لیتیومی مدل LP-E5 6