دوشنبه های اینترنتی

منتظر دوشنبه های اینترنتی ما باشید

دوشنبه های اینترنتی پارس دیجیتال بزودی شروع به کار میکند و میتوانید خریدهای خود را با تخفیف انجام دهید.با عرض پوزش جهت به تعویق افتادن این طرح متاسفانه عواملی مانند تغییرات در قیمت ارز باعث این تاخیر شد و امیدواریم بزودی با تخفیف های دوشنبه در خدمت شما باشیم.